Disclaimer

Aansprakelijkheid
Bij het samenstellen van onze website zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Bronze Special Art streeft er naar de getoonde informatie up-to-date te houden. Niet kan worden uitgesloten, dat de weergegeven informatie verouderd en/of onvolledig is , en daarom mogelijk niet meer (geheel) correct. De verantwoordelijkheid om de geboden informatie of adviezen op hun juistheid te controleren ligt uitsluitend bij de gebruiker.
Bronze Special Art sluit iedere aansprakelijkheid voor iedere schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie uit.

Auteursrechten
Onze website is auteursrechtelijk beschermd, dit houdt in dat het niet is toegestaan om informatie afkomstig van Bronze Special Art te kopiëren, publiceren of te verspreiden in welke vorm dan ook, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven.
Bronze Special Art tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op onze website getoonde of vermelde werken zoveel mogelijk te waarborgen. Bronze Special Art heeft zich voor zover mogelijk vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op enige rechten van derden.
Indien u problemen ondervindt bij het bezoeken van onze website en/of in geval u op – en/of aanmerkingen heeft, dan vernemen wij dit graag.
U kunt hiervoor contact opnemen via info@bronzespecialart.com